środa, 11 września 2019

Uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu 2019

W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 13 osób z naszego Klubu, dziewięć czytało nowele "Dobra pani" E. Orzeszkowej, oraz "Orka" W. Reymonta. Jesteśmy dumni z Nestorki Alfredy Brożek, która recytowała dwa wiersze.
Dziękujemy za zaproszenie. T. Libera
 

Zakończenie projektu „Małopolski e-Senior” w Kozłowie


28.9.08.2019 w GOK Kozłów, 36 osób otrzymało tablety, zaświadczenia ukończenia kursu „Szkolenie w zakresie korzystania z Internetu(w tym z e-usług)”, pendrivy z USB, oraz stosowne podręczniki. To dzień zwieńczenia zajęć i intensywnej pracy (w trzech grupach) w Projekcie „Małopolski e- Senior” , realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej. Projekt realizowano w GOK od maja br. Odbyło się 15 zajęć prowadzonych przez trenera Tomasza Mąkę. Część seniorów doskonaliła swe umiejętności, część poznawała obsługę komputera od podstaw. Teraz każdy uczestnik wyśle i odbierze SMS, e- maila, wykona i prześle zdjęcie, skorzysta z portali społecznościowych, zapłaci rachunki drogą elektroniczną itp. Kursanci uczyli się na tabletach dostarczonych przez trenera, przechowywanych w sali zajęć, które  w dniu zakończenia stały się ich własnością. Uczestnicy podziękowali koordynator projektu Małgorzacie Stachurce i trenerowi. Szczególne podziękowania kierowane były do dyr. GOK Elżbiety Kopeć, której starania w dużym stopniu przyczyniły się do zorganizowania kursu. Zadowolenia nie krył również zaproszony Wójt Gminy J. Zbigniew Basa. To spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy herbatce, kawie i słodkościach. Pozostali seniorzy Gminy czekają na kolejną edycję takiego projektu.
T. Libera