piątek, 27 września 2019

Zmiana terminu!!! Zaproszenie na szkolenie dotyczące Małopolskiego Tele-Anioła


Szanowni Państwo,
W imieniu Jacka Kobyłki, Starosty Powiatu Miechowskiego
oraz
Marty Malec - Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego
zapraszam na szkolenie dotyczące programu "Małopolski Tele-Anioł",
które odbędzie się 14 października o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Miechowie
 

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodu wieku, stanu zdrowia lub  niepełnosprawności nie są w pełni samodzielne. Z myślą o takich osobach powstał „Małopolski Tele-Anioł” – innowacyjny i pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce.
Szkolenie rozpocznie p. Marta Malec-Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, a pracownicy Biura projektu Małopolskiego Tele-Anioła przedstawią informację o dostępnym w ramach projektu wsparciu, zaprezentują opaski bezpieczeństwa, które bezpłatnie można otrzymać w ramach projektu, wyjaśnią na czym polega system teleopieki oraz jakie dodatkowe wsparcie można uzyskać w ramach projektu. Osoby poszukujące pracy w charakterze opiekuna osób niesamodzielnych uzyskają informacje o możliwości zapisania się na bezpłatne szkolenie a także o możliwości zatrudnienia w ramach projektu. Podczas spotkania (jeżeli zaproszeni zostaną mieszkańcy) możliwe będzie wypełnienie formularzy zgłoszeniowych przy pomocy pracownika Biura projektu oraz ich złożenie.

Zaproponowany przez Panią Marszałek termin szkolenia w Powiecie Miechowskim: 14.10.2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00

Planowany czas szkolenia: 1,5h

Mając na uwadze znaczenie społeczne „Małopolskiego Tele-Anioła” i chęć dotarcia z informacją do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu miechowskiego (w tym do osób, które mogą pomóc osobom niesamodzielnym zgłosić się do projektu) Biuro Projektu zwraca się z uprzejmą prośbą o  pomoc w zaproszeniu na spotkanie przedstawicieli:

- urzędów gmin/miast z terenu powiatu i ich jednostek organizacyjnych (OPS, PCPR, DPS, ŚDS, ośrodki zdrowia, szpitale)
- związków emerytów i rencistów
- klubów seniora
- organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz pełnoletnich osób niesamodzielnych w regionie, w tym: osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, organizacji pozarządowych i fundacji działających na rzecz seniorów
- zakładów aktywności zawodowej
- warsztatów terapii zajęciowej
- PUP (Małopolski Tele-Anioł to także znalezienia pracy, uzyskania kwalifikacji do świadczenia usług opiekuńczych/sąsiedzkich)
- inne

Projekt Małopolski Tele-Anioł skierowany jest do niesamodzielnych Małopolan, którzy  potrzebują pomocy lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności.

środa, 11 września 2019

Uczestniczyliśmy w Narodowym Czytaniu 2019

W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 13 osób z naszego Klubu, dziewięć czytało nowele "Dobra pani" E. Orzeszkowej, oraz "Orka" W. Reymonta. Jesteśmy dumni z Nestorki Alfredy Brożek, która recytowała dwa wiersze.
Dziękujemy za zaproszenie. T. Libera
 

Zakończenie projektu „Małopolski e-Senior” w Kozłowie


28.9.08.2019 w GOK Kozłów, 36 osób otrzymało tablety, zaświadczenia ukończenia kursu „Szkolenie w zakresie korzystania z Internetu(w tym z e-usług)”, pendrivy z USB, oraz stosowne podręczniki. To dzień zwieńczenia zajęć i intensywnej pracy (w trzech grupach) w Projekcie „Małopolski e- Senior” , realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej. Projekt realizowano w GOK od maja br. Odbyło się 15 zajęć prowadzonych przez trenera Tomasza Mąkę. Część seniorów doskonaliła swe umiejętności, część poznawała obsługę komputera od podstaw. Teraz każdy uczestnik wyśle i odbierze SMS, e- maila, wykona i prześle zdjęcie, skorzysta z portali społecznościowych, zapłaci rachunki drogą elektroniczną itp. Kursanci uczyli się na tabletach dostarczonych przez trenera, przechowywanych w sali zajęć, które  w dniu zakończenia stały się ich własnością. Uczestnicy podziękowali koordynator projektu Małgorzacie Stachurce i trenerowi. Szczególne podziękowania kierowane były do dyr. GOK Elżbiety Kopeć, której starania w dużym stopniu przyczyniły się do zorganizowania kursu. Zadowolenia nie krył również zaproszony Wójt Gminy J. Zbigniew Basa. To spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy herbatce, kawie i słodkościach. Pozostali seniorzy Gminy czekają na kolejną edycję takiego projektu.
T. Libera

niedziela, 28 lipca 2019

Pożegnaliśmy Panią Helenę

24.07.2019 pożegnaliśmy naszą Koleżankę z Klubu Panią Helenę Gacek"Panie, jak Ty zmartwychwstanę
Gdy zechcesz , będę wieczny spokój miał
Zostawiłem na ziemi żal
Zostawiłem mych bliskich tam
Daj otuchę, nadzieję daj
Otrzyj z oczu ich łzy"
 

poniedziałek, 22 lipca 2019

Zapraszamy do korzystania z siłowni zewnętrznej w Kozłowie

Nowe urządzenia o różnym stopniu trudności - dla każdego, czekają na chętnych obok Szkoły Podstawowej w Kozłowie. Dzisiaj po próbie chóru skorzystałyśmy z tego dobrodziejstwa - mam nadzieję, że to dobry początek. Koniecznie trzeba przychodzić, ćwiczyć, ćwiczyć - to najlepsza profilaktyka zdrowotna


ZAPRASZAMY

niedziela, 21 lipca 2019

Zajęcia komputerowe Seniorów w Kozłowie

W ramach projektu Małopolski e- Senior nasi Klubowicze doskonalą swe umiejętności obsługi i wykorzystania komputerów. Odwiedziłam jedną z trzech aktywnych grup. Podziwiam ogromne zaangażowanie wykładowcy i słuchaczy.

 

T. Libera
 

Młodzież zaprasza na kolejną imprezęKlub seniora otrzymał zaproszenie do udziału:
Impreza w stylu PRL

  • koncert młodzieży
  • degustacja z kawiarenki PRL
  • quizy, karaoke dla odważnych
  • konkurs na najciekawszy strój z lat 80