wtorek, 7 marca 2017

Na Operetce w Krakowie

3 marca 2017 roku 8 osób z naszego klubu podziwiało operetkę "Hrabina Marica" w Operze Krakowskiej. 




 Zachęcam do udziału w tak pięknych wydarzeniach kulturalnych
T. Libera



Na Gminnym Dniu Kobiet w Kozłówie



Korzystając z zaproszenia Wójta Gminy Kozłów, prawie 40 osób z Klubu Seniora bawiło się na Gminnym świętowaniu Dnia Pań.












Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom za tak wspaniałą imprezę

T. Libera